Het Instituut voor Macrofysica

Wat mij uit de slaap houdt is de vraag: wat maken we nu met z'n allen? We zijn met 6 miljard mensen en hebben een waterval aan techniek en wetenschap ontketend. Maar wat is nu onze rol in deze ontwikkeling? Zijn we de rationele sturende kracht erachter en begrijpen we wat we doen, of, heeft deze ontwikkeling ook z'n eigen autonome logica? Ik denk van wel, en ik wil deze logica en de wisselwerking met de mens beter begrijpen.

Om dat onderzoek te kunnen uitvoeren heb ik een instituut opgericht, het Instituut voor Macrofysica in 1998. Het kent verschillende afdelingen, om de belangrijkste te noemen: de afdeling Comparatieve Semiotische Fysiologie, de afdeling Algemene Aggregatiedynamica, de afdeling Publieksprojecten en de Werkplaats. De oprichting van 'patafysische afdeling wordt op dit moment door de directie overwogen.

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de directie, de afdeling Publieksprojecten en, met name, de Werkplaats, dat veel operationele taken met zich meebracht, heb ik weer de luwte van de studeerkamer opgezocht en ben ik nu als onderzoeker, met een eigen programma, werkzaam aan het instituut. Mijn taken zijn overgenomen door resp. prof. dr. B. van der Veer, mevrouw ir. N. Knelles en S. Schuilmuts, waarvoor veel dank.

Kunstwerken zijn voor mij een manier om ook aan de macrofysische thematiek te werken. Ik zie kunstwerken als publicaties in de vakgebieden Comparatieve Semiotische Fysiologie, de Aggregatiedynamica en de Algemene Macrofysica.