Uitvoering    Dankwoord

Uitvoering

Van oktober 2008 tot oktober 2009 stond tegenover het standbeeld van Erasmus een ander standbeeld op een identieke sokkel. Dit standbeeld was voor Marjolein Kriek, een onderzoekster van het Leids Universitair Medisch Centrum en de eerste Europeaan en eerste vrouw waarvan het complete genoom (DNA) werd vastgesteld. Het beeld voor Marjolein bestond uit een afdruk (print) van haar genoom per chromosomenpaar. De mens heeft er 23, opgevouwen leverden deze prints uiteindelijk (het beeld groeide tijdens het project) een stapel op van ruim 2 meter hoog, net zo hoog als Erasmus' standbeeld 'lang' is.

Van oktober 2008 tot oktober 2009 heeft elke 4 a 5 weken een hedendaagse denker, staande in het spanningsveld tussen de twee standbeelden, een antwoord gegeven op de vraagstelling van het project. Dat antwoord werd verpakt in een korte prikkelende toespraak, een column. Na het uitspreken van de column was er een kleine act om de visie van de sprekers te ondersteunen. Het project vond plaats tijdens de herinrichting van het Grotekerkplein en op werktijden. Dit onderstreepte de technische conditie van de mens en dat de toekomst niet gratuit is, het vergt een (denk)inspanning. Voor video's de columns klik hier. Eind mei 2010 is het REBOOT-boek verschenen.

Dankwoord

Vele mensen en instellingen hebben bijdragen aan de realisatie van REBOOT. Ik probeer zo compleet mogelijk te zijn, als er iemand ontbreekt, laat het me horen.

voorbereiding en planfase: Eric Dullaert heeft enorm geholpen om contacten te leggen, om het project door dode punten heen te slepen. Zonder Eric's enthousiasme was REBOOT er niet gekomen. Dank aan Luc van Leeuwen, Maurice Nikken en Matija Stanicic voor tekeningen en projectplannen van het Grotekerkplein.

realisatie en financiering: Dit project is mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Ik wil Siebe Thissen en Marjolein van der Meijden van het Centrum Beeldende Kunst en Marieke Hoekstra-Meijer en Gábor Everraert van Bureau Binnenstad hartelijk bedanken voor het vertrouwen, de hulp, de pr en de inhoudelijke input.

columns: Taco Noorman, Roel Pieterman, Chris Aalberts, Liesbeth Levy, Carel Peeters, Leo Molenaar, Atze Bosma, Corien Prins, Carla Hoekendijk en Pieter Lemmens.

koek en zopie: Tijdens elke column hadden we een koek en zopie. Afhankelijk van tijd en weersomstandigheden serveerden we chocoaldemelk, koffie, thee, glüewein of koud bier. Op Grand Café De Spiegel konden we permannent terugvallen voor warm maken van dranken het halen van water etc. Veel dank dus aan Carl, Johan, Wil en collega's.

video en foto's: Menno Schrap heeft alle prachtige video's van de columns gemaakt (behalve de tiende) en ze ook allen gemonteerd. De altijd perfect werkende apparatuur kwam van Martin ter Schure. Veel foto's van het project zijn gemaakt door Leo Dekker, maar verreweg de meeste door Lucrees van Groningen.

De mooie bouwentourage: De firma Kloens Bestratingen en J.P. Van Eesteren BV hadden het Grotekerkplein ingericht tot bouwplaats. Stapels met stenen, grote machines en herrie van boren en andere gereedschappen vulden het plein. Ik wil alle bouwers hartelijk bedanken voor dit prachtige wisselende decor. Speciale dank gaat uit naar Jos van Breugel en Peter voor het meermaals verplaatsen van het standbeeld van Marjolein. Ed Slijkhuis bedankt voor de stroom en andere hulp. Alle bouwers bedankt voor een oogje in het zeil houden, met name met betrekking tot de steeds wegwaaiende aforismen in het begin van het project.

techniek en hulp: Bij de uitvoering hadden we regelmatig wat nodig, stroom bijvoorbeeld voor de camera's of een ladder. Veel dank gaat uit naar Joel van LokalHeroz en Talat van Gorilli.

overig: Chris van Rooij bedankt voor de leuke gesprekken. Enkele zwervers wil ik ook graag bedanken voor het bezoek aan onze koek en zopie en de gesprekken. Ik zou jullie graag het boek geven maar ik heb geen adressen.

boek: Allereerst gaat mijn dank uit naar de tien denkers en doeners die hun column hebben willen herschrijven tot bijdrage aan dit boek. Verschillende mensen hebben de tekst of delen daarvan in een of meer stadia van de totstandkoming gelezen en van commentaar voorzien. De sprekers hebben zich hier weer niet onbetuigd gelaten. Maar ook veel anderen hebben bijgedragen met constructieve kritiek, toevoegingen, aanvullende observaties en antwoorden op kleine en grote vragen. Mijn grote dank gaat uit naar: Pim Ankum, Sabeth de Boer, Frederike Doppenberg, Eric Dullaert, Lucrees van Groningen, Paul van der Heijde, Jan Jongeneelen, Adrie van der Laan, Janine De Landtsheer, Ineke Loots, Penny Sandford, Hans Trapman, Maria van Vlijmen, Marjo van Wijk en Wiesje Wijngaarden. De samenwerking met Uitgeverij 010 was bijzonder prettig; veel dank dus aan Peter de Winter en Ester Martens. Michaël Snitker heeft de mooie kaften gemaakt en voor het maken van het eboek ben ik veel dank verschuldigd aan Machiel Stuart en Paul Borghouts van Borghouts Design.