Op dit moment ...

    Op dit moment schrijf ik aan een boek over de Aggregatiedynamica. Dit boek is niet bedoeld als het finale boek, maar als een exploratieve studie. Daarmee ik hoop een concreet beeld te schetsen van het terrein zodat ik constructief in gesprek kan met verschillende geïnteresseerden. Daarna hoop ik dan een beter geïnformeerde vervolgstap te kunnen zetten.

    Er staan op dit moment geen kunstwerken of exposities op stapel. Kunstwerken en boeken zijn twee uitingsvormen van dezelfde medaille, namelijk het Aggregatiedynamische project.

    De aggregatiedynamica wordt gemotiveerd vanuit mijn verbazing over de relatie tussen problemen en oplossingen in de mensensamenleving. Wat is daarin verbazend? Dat we zelden iets oplossen. Ik vraag me af wat `probleem' betekent in een ecologische situatie. Wat zien dieren als een probleem en wat doen ze eraan? Hoe kijken planten tegen droogte aan? Ik doe nu ecologisch veldwerk om daar meer van te begrijpen. Dat veldwerk is overigens heel leuk om heel veel andere redenen. Weg achter die stomme computer, bijvoorbeeld. Ik zit volop in het vleermuis-lokatieonderzoek, doe mee aan vissen vangen en vogels tellen, en loop de hele zomer met een flora rond.