AGGREGATIE-DYNAMICA

De aggregatie-dynamica is op te vatten als een uitbreiding van een bestaande discipline: de ecologie. Ecologie wordt door Michael Begon en Colin Townsend gedefinieerd als the scientific study of the distribution and abundance of organisms and the interactions that determine distribution and abundance in de vijfde editie van hun handboek (Ecology. From individuals to ecosystems, Wiley Blackwell, 2021). Bij 'organisms' kan iedereen zich wel wat voorstellen, levende wezens. In de biologie worden vijf hoofdgroepen onderscheiden: planten, dieren, schimmels en twee soorten bacteriƫn. Er zijn grijze gebieden, wat te denken van virussen, of prionen?

Ik vat organismen ruimer op en spreek van aggregaties. Aggregaties omvatten de organismen als eerder, dat is simpel, en ook de virussen en prionen doen mee. De wezenlijke uitbreiding bestaat echter uit structuren die betekenis hebben voor een al bestaande aggregatie. Ik ben een aggregatie, mijn huis is een aggregatie, het congres dat ik 10 december bezoek is een aggregatie. Voor minister Van der Wal is het stikstofdossier een aggregatie. Aggregaties zijn dynamisch, tijdelijk, en voor een deel conceptueel en virtueel, maar ze haken aan de fysieke wereld. Gebruik makend van de eerdere definitie geeft dit: aggregation-dynamics is the scientific study of the distribution and abundance of aggregates and the interactions that determine distribution and abundance.

Onderhanden werk:

  1. Aggregatie-dynamica: problemen en oplossingen beschouwd vanuit een veralgemeniseerde ecologie, Bas van Vlijmen, 6 februari 2023.

    Samenvatting: Vanuit het aggregatie-dynamische gezichtspunt de menselijke noties van probleem en oplossing onderzocht in een essayistische stijl. De resultaten zijn drie hypothesen: de innovatie-illusie, de controle-illusie en de versmallende autonomieladder. Deze eerste drukt uit dat mensen niet innoveren: ze veranderen de wereld door herhaalde toepassing van bekende ingrepen. De tweede zegt dat mensen niet sturen maar worden geleefd door de nukken van hun materiaal- en energiebronnen en artefacten. De versmallende autonomieladder drukt uit dat opwaarts in een voedselpiramide de afhankelijkheid toeneemt en de autonomie afneemt. Tot slot wordt kort ingegaan op de betekenis van de resultaten voor de uitdagingen waar de mensheid zich voor gesteld ziet zoals klimaatverandering.

    Versie 6 februari 2023: PDF

  2. Oplossingen voor het bestrijden van de stikstofdepositie bekeken vanuit de aggregatie-dynamica.
  3. Een stuk dat alle denkbare of in de literatuur genoemde outsourcing-successfactoren toets op de Symbiosis database, samen met Guus Delen, Rob Peters, Chris Verhoef.